Rainy-day i, marker drawing, 77x 58cm, 2008


Rainy-day ii, marker drawing, 77x 58cm, 2008 


Rainy-day iii, marker drawing, 77x 58cm, 2008 


Rainy-day series iv, marker drawing, 77x58 cm, 200


Rainy-day vi,marker drawing.77x 58 cm, 2008